Careers

Crawford kuuluu maailman kärkiyhtiöihin vahinkojen hallinnoinnin ja selvittelyn alalla.  Ydinarvomme painottuvat laatuun, myönteiseen viestintään ja jatkuvaan oppimiseen. Jotta menestyksemme jatkuu, meidän on saatava palvelukseemme ihmisiä, jotka tuntevat näkemyksemme ja arvomme omikseen.

Motivoituneelle ja työlleen omistautuvalle henkilölle tarjoamme kilpailukykyisen palkkapaketin, joka sisältää yhtiön oman eläketurvan ja mahdollisuuden osallistua suoriutumisperusteiseen kannustinohjelmaan.

Työpaikkoja koskeviin kysymyksiin vastaa

David Axam
Branch Manager Finland
M: +358 4 00 81 83 15